OLAHRAGA PEDIA

Blog tentang tutorial olahraga basket,badminton,sepak bola,futsal,golf,bola boli,tenis meja dll

Selasa, 18 Juli 2017

Tata Cara Bermain Softball dan Cara Mendapatkan Point (Angka)

Olahraga Pedia Tata Cara Bermain Softball dan Cara Mendapatkan Point (Angka) dalam Permainan Sofball - Olahraga Softball adalah alah satu cabang olahraga permainan yang dimainkan oleh 2 regu yang saling berlawanan.Dalam olahraga ini dibutuhkan kerjasama team untuk meraih kemenangan.Namun faktanya sebagian orang banyak yang belum mengetahui cara bermain softball dengan baik dan benar.Olahraga Softball pertama kali diciptakan oleh George Hancock dari Amerika Serikat pada tahun 1887.Permainan ini pertama kali dimainkan di Negara bagian Chicagopada tahun 1933.

Tepatnya pada tahun 1906 olahraga Softball ini mulai dibuatkan peraturan pertandingan oleh Lewis Robert,akan tetapi kemudian peraturan ini diperbaiki lagi oleh Mathew pada tahun 1916.Lambat laun olahraga ini mulai di kenal dikawasan Asia ,ketika diadakan kejuaraan softball di Manila (Filippina) pada tahun 1968.Di Indonesia sendiri induk organisasi Softball dinaungi oleh PERBASASI (Persatuan Baseball dan Softball Amateur Seluruh Indonesia).Adapun cara bermain olahraga softbal dengan baik dan benar adalah sebagai berikut :

Cara Mudah Bermain Permainan Softball dengan Baik dan Benar


Tata Cara Bermain Softball dengan Baik dan Benar dan Cara Mendapatkan Point (Angka)
Sumber gambar : putridjblog.wordpress.com

1.Regu yang mendapat giliran memukul, maka setiap pemain mendapatkan kesempatan 3 kali memukul dengan ketentuan bila pukulan yang pertama atau kedua baik pemukul harus segera lari.

2.. Urutan pemukul ditentukan oleh nomor urut yang telah ditentukan sebelumnya.

3. Tiap-tiap base hanya boleh diisi oleh seorang pemain pemukul, di mana pemukul yang pertama tidak boleh dilalui oleh pemukul kedua atau oleh yang ketiga dan seterusnya.

4. Pemain bebas mengadakan gerakan selama bola dalam permainan, kecuali bila "pitcher" sudah siap untuk melemparkan bola kepada pemukul.

5. Pada waktu akan di "tick", pelari tidak boleh menghindar dengan berlari ke luar atau ke dalam daripada batas yang telah ditentukan.

6.Strike akan dihitung pada setiap bola yang dipukul baik kena maupun tidak kena .Untuk lemparan yang bagus diantara bahu dan lutut tetapi tidak dipukul,dan setiap bola yang dipukul tidak melesat keluar.Jika pukulan terus melesat ,maka akan diulang sampai pukulan tadi baik.Kecuali jika pukulan yang melesat tadi melambung dan tertangkapoleh regu penjaga ,maka pukulan itu dikatakan mati.

Wasit akan mengatakan strike sedangkan bola yang dilemparkan itu salah,artinya tidak berada di home base antara bahu dan lutut si pemukul .Tetapi bila bola yang salah itu dipukul juga dikatakan strike.

7.Cara mematikan pemain dan pertukaran tempat

Pemain dinyatakan mati jika di ticksebelum pelari sampai mengenai base.Pada waktu melakukan ick bola tidak boleh lepas dari tangan regu penjaga.Untuk pertukaran tempat antara regu pemukul dan regu penjaga terjadi bila regu pemukul dinyatakan tiga kali mati.

8.Free walk atau pelari bebas diberikan bila pitcher melakukan ball atau kesalahan sebanyak empat kali.Pemukul dihalang-halangi oleh regu penjaga pada waktu akan menuju base .Bila semua base terisi sedangkan pemukul telah 3 kali tidak mengenai pukulannya disebabkan pitcher melemparkan bolanya salah terus atau ball.Bola yang dilemparkan oleh pitcher melambung baik dipukul atau tidak Cara Mendapatkan Angka dalam Permainan Softball
Untuk cara mendapatkan angka bagi regu pemukul bila setiap pelari dengan pukulan yang baik dan dapat kembali dengan selamat melampaui home base mendapatkan nilai 1.Setiap pelari yang menuju ke base harus berada dibase dan tidak boleh lewat.Bila lewat boleh di tick kecuali lari pada base yang pertama boleh lewat (tetapi tidak berpura-pura dengan maksud agar dapat langsung ke base kedua ).

Bagi regu pemukul, setiap base yang bisa dilewati oleh seorang pelari dari tim bisa mendapatkan tambahan satu angka. Namun, kalau pelari itu dihentikan oleh penjaga base, maka tim itu tidak akan mendapatkan angka. Kalau seorang pelati bisa melewati dua base sekaligus, pelari bisa mendapatkan angka 2 untuk timnya. Artinya, pelari itu harus berlari dari base 1 ke base 2 dan berhenti di base 3.

Bila bola yang dipukul melambung dan tertangkap oleh regu penjaga maka si pemukul akan dinyatakan mati.Serta para pelari lainnya harus kembali ke base semula yang ditempatinya tadi dengan cepat agar base –Nya tidak dibakar.Pelari-pelari yang telah kembali tadi dapat dimatikan .Pemukul / pelari yang telah dinyatakan mati tidak dapat melanjutkan perjalanannya dan kembali masuk kotak (tempat yang disediakan) untuk menunggu gilirannya memukul lagi.

Nah,demikianlah tata acara bermain permainan bola softball lengkap dengan cara mendapatkan point (angka).Dengan artikel diatas paling tidak bisa memberi Anda sedikit pengetahuan tentang permainan softball.Semoga bermanfaat.Terima kasih.
Author Profile

About Wahyu Wibowo

Saya adalah Blogger pemula,yang butuh saran dan kritik dari pembaca skalian agar blog ini lebih maju dan recomen.

0 Komentar Tata Cara Bermain Softball dan Cara Mendapatkan Point (Angka)

Posting Komentar

Back To Top